Nhà Hàng Buzza pizza

- BRANCH 1:

5-7-9 NGUYEN TRUNG TRUC, BEN THANH WARD, DISTRICT 1

(028) 38 275 143

Xem bản đồ

- BRANCH 2:

EMART SHOPPING MALL : 366 PHAN VAN TRI, WARD 5, GO VAP DISTRICT

(028) 35 880 788

Xem bản đồ

- BRANCH 3:

51-53 NGUYEN THI THAP, TAN HUNG WARD, DISTRICT 7 (HIM LAM AREA)

(028) 22 531 005

Xem bản đồ