Đăng Ký Thành viên

* Lưu ý
1. Những mục đánh dấu sao (*) là bắt buộc, không được để trống/(*) Required information
2. Thời gian đến nhận và sử dụng thẻ tối thiểu sau 24 giờ/You can use VIP MEMBER after 24 house form registration
3. Mã thẻ chính là CMND/Your ID Card is Member Code

*Cách sử dụng
Khách hàng có thẻ thành viên sẽ được:
- Giảm 50% cho Pizza, Pasta & Risotto khi ăn tại chỗ với điều kiện mỗi người order 1 phần nước,
- Giảm 20% khi khách hàng mua mang về
50% discount applied to Pizza, Pasta & Risotto for Membership Card with condition: 1 drink/guest is required. 20% discount for take a way orders

Những mục có dấu (*) là bắt buộc phải nhập
Tên Khách Hàng (*)  
Số CMND(*)  
Thư điện tử (*)  
Thời Gian Đến Nhận Thẻ (*)
Chi Nhánh Nhận Thẻ (*)
Giới Tính
Địa chỉ (*)  
Điện thoại (*)  
Ngày Sinh (*)  
Nội dung  

 - Thẻ có hạn sử dụng trong vòng 1 năm

- Phải xuất trình thẻ trước khi gọi món.

- Giảm 50% cho Pizza, Pasta & Risotto khi ăn tại chỗ với điều kiện mỗi người order 1 phần nước.

- Giảm 20% khi khách hàng mua mang về.

- Buzza có quyền thay đổi thông tin về các quy định của thẻ thành viên

Đồng ý với Điều khoản của dịch vụ
 
Captcha (*)