Tin tức

BUZZA PIZZA - NHẬN ĐẶT BÀN

Cảm ơn quý khách hàng trong thời gian qua đã quan tâm đến Buzza Pizza . Nhận thấy nhu cầu đăt bàn của quý khách đang tăng cao, nhưng do điều kiện chưa cho phép nên Buzza Pizza chưa đáp ứng được dịch vụ. Tuy nhiên, sau một khoảng thời gian nâng cấp và chuẩn bị Buzza xin thông báo bắt đầu từ hôm nay sẽ nhận đặt bàn thông qua Hotline: 094.161.0143

Quý khách thân mến,

Cảm ơn quý khách hàng trong thời gian qua đã quan tâm đến Buzza Pizza . Nhận thấy nhu cầu đăt bàn của quý khách đang tăng cao, nhưng do điều kiện chưa cho phép nên Buzza Pizza chưa đáp ứng được dịch vụ. Tuy nhiên, sau một khoảng thời gian nâng cấp và chuẩn bị Buzza xin thông báo bắt đầu từ hôm nay sẽ nhận đặt bàn thông qua

Hotline: 0937.328.045

(Xin quý khách vui lòng đặt bàn sớm nhất có thể)

Quý khách vui lòng cung cấp thông tin sau khi đặt bàn:

1. Đặt bàn dưới 8 người, vui lòng cung cấp thông tin:

- Số điện thoại + Tên người đặt bàn

- Ngày giờ + Số người đặt bàn

- Mục đích đặt bàn (không nhận tổ chức sự kiện)

- Có bao nhiêu trẻ em, người lớn cần trợ giúp đặc biệt

 

2. (Từ 8 – 10 khách trở lên): vui lòng liên hệ trước 24h:

- Số điện thoại + Tên người đặt bàn

- Ngày giờ + số người đặt bàn

- Mục đích đặt bàn (không nhận tổ chức sự kiện)

- Có bao nhiêu trẻ em, người lớn cần trợ giúp đặc biệt

- Thực đơn món ăn

 

Đối với số lượng trên 15 khách, vui lòng đến nhà hàng xác nhận thực đơn và làm hợp đồng đặt bàn.

 

 

Lưu ý:

Thời gian giữ bàn tối đa là 15 phút trước và sau giờ đặt. Trường hợp không đến hoặc đến trễ vui lòng liên hệ với nhà hàng,Trong tờng hợp không liên hệ lại, chúng tôi sẽ ưu tiên cho khách hàng hiện tại.